دعوتنامه شرکت در نمایشگاه تبریز

گروه صنعتی آکام پایدار تاپ در تا کنون در نمایشگاه های متعددی شرکت کرده است.

زمان برگزاری نمایشگاه

بیست و چهارمین نمایشگاه کشاورزی، ادوات و ماشین آلات، نهاد ها، تجهیزات آبیاری و گلخانه ای

مورخ 13 لغات الی 16 تیر 1402

حضور شرکت تاپ توسعه آکام پایدارالبرز در نمایشگاه کشاورزی تبریز

تصاویر ثبت شده از حضور گروه صنعتی تاپ در نمایشگاه کشاورزی تبریز

توسه آکام پایدار
کادر گروه صنعتی تاپ
غرفه گروه صنعتی تاپ در نمایشگاه تبریز
شرکت گروه صنعتی تاپ در نمایشگاه تبریز
گروه صنعتی تاپ در تبریز
حضور شرکت تاپ در نمایشگاه کشاورزی تبریز
تولید کنندگان ژئو ممبران
دعوتنامه نمایشگاه کشاورزی اردبیل

حضور گروه صنعتی تاپ در نمایشگاه کشاورزی، ادوات و ماشین آلات ، نهاد ها و تجهیزات آبیاری و گلخانه ای بین المللی اردبیل

محل دائمی نمایشگاه بین المملی اردبیل سالن شماره یک 

گروه صنعتی تاپ

نمایشگاه کشاورزی اردبیل شهریو 1402
گروه صنعتی تاپ در نمایشگاه کشاورزی
ژئوممبران در نمایشگاه
روز دوم نمایشگاه اردبیل

روز آخر نمایشگاه بین المللی کشاورزی اردبیل

نمایشگاه کشاورزی گروه تاپ
غرفه برکه پلیمری نمایشگاه کرج
نمایشگاه کشاورزی کرج
ژئوتکستایل در کرج
ژئوممبران در کرج