استخر ذخیره آب کشاورزی فرودگاه پیام

استخر ذخیره آب کشاورزی فرودگاه پیام

اطلاعات پروژه ژئو ممبران فرودگاه پیام

بیشتر

شهرکرج
بخشماهدشت
مساحت 
زمینهاستخر کشاورزی
متریالورق ژئوممبران
عرض7.5 متر
ضخامت1.5 میلی متر
اجرای استخر ذخیره آب

پروژه استخر ذخیره آب 

این پروژه در سال 1402 در فرودگاه پیام اجرا و پیاده سازی شده و برای این پروژه از ورق ژئوممبران با عرض 7.5( هفت نیم ) متر استفاده گردیده است. ورق ژئوممبران عرض 7.5 متر، یکی از عریض ترین ورق های ژئوممبران در کشور می باشد که علاوه دارا بودن استاندار های GM13، آنتی باکتریال هم می باشد. 

اجرای پروژه استخر ذخیره آب ژئوممبران

اجرای پروژه ژئو ممبران برای استخر فرودگاه پیام، با توجه به کارشناسی های صورت گرفته به متراژ 3100 متر مربع صورت گرفت. این موضوع درحالی است که برای این پروژه از ورق با ضخامت 1/5 میلی متر استفاده گردید. 

فرودگاه پیام واقع در استان البرز و نزدیک به ماهدشت قرار دارد. این فرودگاه با توجه به قرارگیری شرکت های مختلف در آن و نیاز به توسعه و سر سبزی، برای تامین آب مورد نیاز برای کشاورزی ملزم به استفاده از استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران بودن. به همین منظور و با توجه به اینکه سلامت ماندن آب استخر و نفوذ ناپذیری آب، امری مهم بود. این پروژه از ورق 1/5 میلی متر استفاده شد که با توجه به کارشناسی  های انجام شده این ضخامت برای پروژه مناسب تشخیص داده شد.

نمونه کارهای مشابه