اطلاعات پروژه استخر ژئوممبران آذربایجان شرقی

بیشتر

استانآذربایجان شرقی
شهرسراب
مساحت3000 متر
زمینهاستخر کشاورزی
متریالورق ژئوممبران
عرض7.5 متر
ضخامت1.5 میلی متر

پروژه استخر کشاورزی ژئوممبران

پروژه استخر ژئوممبران آذربایجان شرقی در شهر سراب با متراژ 3000متر مربع و در این پروژه از ورق ژئوممبران عرض 7/5متر استفاده گردید.

اجرای پروژه ژئوممبران در آذربایجان شرقی

این پروژه با توجه به کارشناسی های صورت گرفته ابتدا مراحل گود برداری پروژه انجام شد. سپس برای پیاده سازی از ژئوتکستایل 300 گرم و ژئوممبران با ضخامت 1/5 میلیمتر استفاده گردید.

 

نمونه کارهای مشابه