کارخانجات و مخازن شرکت ها: ژئوممبران ماده ای خنثی می‌باشد و با اسید هم واکنش نمیدهد و به خاطر این خصلت تنها گزینه برای احداث استخرهای ذخیره آب و یا ترکیبات شیمیایی و حوضچه‌های هیپ لیچ و لیچینگ میباشد.