زه کشی زمین فوتبال

زه کشی زمین فوتبال روشی است که در آن میتوان آب مازاد زمین را بدون افت کیفیت خاک به لوله هایی که در زمین قرار دادیم هدایت کنیم. در این مقاله به بررسی مزایای زه کشی و مراحل پیاده سازی آن می پردازیم.

ادامه مطلب